Privacy

13 december 2021

Uw privacy is voor Slachterij Mevlana van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met uw gegevens op de website slachterijmevlana.nl. Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op.

Privacyverklaring

Formulieren

Afspraak formulier
Met het afspraak formulier kunt u een afspraak met ons maken. Wanneer u deze gegevens verstuurd komt het binnen in de mailbox van Osman Kilic (eigenaar). Het wordt alleen gebruikt om uw bestelling klaar te maken en op te laten halen. Dit gebeurt door de eigenaar of medewerkers.

Hiervoor gebruiken wij uw:

 1. Datum/Tijdstip
 2. Uw naam
 3. Uw telefoonnummer
 4. Uw mailadres
 5. Locatie afspraak
 6. Uw woonplaats/ adres (zodat we weten waar we evt naar toe moeten)
 7. Opmerkingen

De gegevens van dit formulier worden voor onbepaalde tijd bewaard in het CMS van onze website.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

 1. Onze bezorgers of inpakkers;
 2. Boekhouding

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Cookieverklaring

In onze website gebruiken we cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt tonen wij een melding met een link naar meer uitleg over cookies wat u ook hieronder kunt lezen. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

Functionele cookies
Wij gebruiken functionele cookies, die noodzakelijk zijn om onze website te kunnen laten functioneren.

Analytische cookies
Ook gebruiken we analytische cookies, waarmee we de werking van onze website kunnen optimaliseren. Wij kunnen met deze cookies bijvoorbeeld bijhouden hoe u onze website hebt gevonden en welke delen van onze website u hebt bezocht. Op basis hiervan kunnen wij wijzigingen doorvoeren of op deze website. Wij anonimiseren deze analytische cookies zodat het gebruik niet naar u te herleiden is.

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van de browser raadplegen.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan misschien niet goed meer.

Google Analytics
van Google | categorie: Analytisch
Wij gebruiken (in de toekomst) Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren zodat het gebruik van deze website niet naar u te herleiden is.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Alle formulieren op de website worden verzonden via een https veilige verbinding herkenbaar aan het slotje in uw browseradresbalk. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, kan het zijn dat wij ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming (zover dat wettelijk mogelijk is)
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Slachterij Mevlana

Spoorstraat 80
7051 CK Varsseveld
email: info@slachterijmevlana.nl

Gebreken of onjuistheden voorbehouden.